dima
  • Radovi u toku

    Galerija Doma omladine Beograd 2006. U galerijskom prostoru postavio sam tri metalne konstrukcije koje upiru u bočne zidove (dim. 5.20x1.80x0.60 m). Vizuelni doživljaj pritiska konstrukcija potpomognut je jastucima koji su postaljeni na zid. Istaknuto je upozorenje u vidu table (dim.1.80x1.50 m) sa natpisom "Radovi u toku". Ovaj vid intervencije u javnom prostoru pretvara galeriju u gradilište, usmeravanjem umetničkog gesta ka novom čitanju upotrebe galeriskog prostora. U izvođenju rada sarađivao sam sa umetnikom Ivanom Bonom koji je uradio autorski zvučni rad - zvučnu sliku instalacije.