dima
  • Radna memorija

    Privremeno skulptorsko delo i javni prostor, 2016. Postavljanjem rada izvan prostora galerije u prostor ulice u naselju Sopot, Kosmajski trg ispred br.7, omogućio sam neposredniji kontakt sa zainteresovanim posetiocem. Priliko izrade ove makete u doktorskom umetničkom projektu "Radna memorija" pored individualnih tipskih građevina "kuća" koje sam istraživao u radu "Soft memory", proširio sam istraživanje na krug građevina koje čine širu individualnu okolinu. Usmereno ka potrazi za prostornim egzistencijalnim koordinatama lične orjentacije na osnovu objekata. Preispitivanjem doživljaja realnog prostora na osnovu umanjenih veličina građevina u maketi. Pored vizuelnih promena u rad sam uveo i posmatrača kao aktivnog učesnika u izradi makete.