dima
  • Dijalog

    Trg Nikole Pašića, Beograd 2008. Skulptura izrađena od metala, njen prostorni raspored postavljen je sa ciljem da je prolaznici koriste za sedenje i druženje.Element govora uvodi se kao sastavni deo rada.U različitim vremenskim intervalima, skulptura se zvučno oglašava modifikovanim ljudskim glasom. Rad čine sinteza zvučnog i vizuelnog, oblik i materijal od koga je izrađena (metal) utiču na rezonantost i formiranje zvuka. U izradi rada učestvovao je i umetnik Ivan Bon koji je komponovao zvuk u trajanju od 6.34 min.